Opis:

Szkło piankowe – to absolutnie bezpieczny i ekologicznie czysty termoizolator, posiadający unikalne cechy i charakterystyki. Szkło piankowe jest najbardziej wytrzymałym i niezawodnym wśród wszystkich termoizolatorów. Nie wynaleziono jeszcze innego termoizolatora, który dorównywałby się skłu piankowemu pod względem swoich cech.
Szkło piankowe PINOSKLO – to termoizolator nieorganiczny, składający się z komórkowatego szkła – hermetycznie zamkniętych komórek szklanych. Taka struktura robi szkło piankowe idealnym materiałem termoizolacyjnym. Jego unikalna struktura zapewnia paroizolację. Zapewniona jest także całkowita wodo- i paroszczelność. Komórkowa struktura szkła piankowego zabezpiecza niezwykłą wytrzymałość kompresyjną, która to robi dany termoizolator najbardziej odpornym na ściskanie.
Oprócz tego, szkło piankowe posiada wszystkie właściwości szkla –niepalność, stabilność wymiarów (brak deformacji i kurczenia się), odporność biologiczna (wobec gryzoni i owadów), kwasoodporność, trwałość.

Izolacja termiczna o wysokiej jakości umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej, które jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
Żeby wybrać właściwy materiał termoizolacyjny, należy odpowiedzieć na następujące pytania:
– Czy dany materiał termoizolacyjny jest nie tylko ekonomiczny, ale również ekologiczny?
– Czy jest dany termoizolator energetycznie optymalizyjący i czy ma on bilans emisji?
– Jaki jest jego okres użytkowania? Czy będzie on służyć przez przynajmniej 50 lat?
– Czy zmieniają się z czasem jego właściwości termoizolacyjne? Czy po upływie pewnego czasu nie będzie potrzebny drogi remont?
Szkło piankowe PINOSKLO jaknajbardziej odpowiada danym wymaganiom. Nasze szkło piankowe ma długi termin eksploatacji (ok. 100 lat), jest całkowicie bezpieczne, ekologiczne, niepalne, ekonomiczne. Dzięki wymienionym cechom PINOSKLO staje się idealnym materiałem termoizolacyjnym.
Wymiary płyt naszego szkła piankowego to 600 x 450 mm. Grubość od 30 do 240 mm (krotna 10 mm).

Stosowane jest do ocieplania:
– fasad budynków, ścian wewnętrznych;
– podłóg, ciepłych podłóg;
– dachów i sufitów;
– cokółów, fundamentów, piwnic;
– tarasów, mansard;
– łaźni, basenów;
– dróg, dróg dojazdowych;
– pomieszczeń produkcyjnych z wysokimi wymaganiami do bezpieczeństwa pożarowego;
– wyposażenia technologicznego;
– rurociągów.

Wskaźniki fizyczno-chemiczne:

Gęstość 125 kg/m³
Granica wytrzymałości na ściskanie ≥ 0,7 MPa
Przewodzenie ciepła, W/(m*K)
przy temperaturze (20±5)°С
≤ 0,052 W/m*К
Wodoszczelny
Materiał niepalny
Paroszczelne